Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών – Εργαστήριο: Ενδιάμεση Εξέταση

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών – Εργαστήριο: Ενδιάμεση Εξέταση
Η ενδιάμεση εξέταση του Εργαστηρίου Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 27/11/2019 στις 10:00-12:00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος.Τα εργαστηριακά τμήματα της Τετάρτης 27/11/2019 στη συνέχεια θα γίνουν κανονικά.
Οι διδάσκοντεςΚαθ. Α. ΠαπατσώρηςΔρ. Α. ΓεωργιάδηςΔ. Μάνος