ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Η Βαθμολογία

Ο Διδάσκων

Λουκάς Πρωτόπαππας