Αναστολή εργαστηριακού μαθήματος στο μάθημα ΔΚΕ

Τα Εργαστηριακά Τμήματα του μαθήματος
Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών δεν θα
πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη 27/11,
προκειμένου να διευκολυνθεί η
συμμετοχή των φοιτητών στην Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου τους.

Ευχαριστώ πολύ,

Αναστάσιος Παπατσώρης