ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ»

Παρασκευή 6/12/2019

Ώρα Ομάδα Θέμα
09.30-09.45 1 Μαλτεπιώτης Γαβριήλ – 3747 Θεόδωρος Παλάζης – 3866   Η συνεκπαίδευση (inclusion)  
09.45-10.00 2 Καπετανίδου Σταυρούλα – 4254 Ζαφειρόπουλος Βασίλειος – 4343 Τεζαψίδης Πέτρος – 4260   Η συμμετοχή και ο ρόλος του πατέρα στην σύγχρονη οικογένεια  
10.15-10.30 3 Παπουτσάκη Ελένη – 4130 Φράσκου Ευαγγελία – 4148 Πασχαλίδης Πασχάλης – 2321   Παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Προσχολική Αγωγή  
10.30-10.45 4 Δερμανοπούλου Αθανασία – 4246 Καλογιαννίδου Ελένη – 4384 Ζορμπάς Νικόλαος – 4263   Ο συμβουλευτικός ρόλος του Εκπαιδευτικού
10.45-11.00 5 Αγγελόπουλος Βασίλειος – 4194 Παπούλιας Γεώργιος – 4229 Ταχμαζίδης Σταύρος-Γεώργιος – 4300   Παιδική επιθετικότητα

Παρασκευή 13/12/2019

Ώρα Ομάδα Θέμα
09.30-09.45 6Βέρτκας Στέφανος – 4351Σιδηρόπουλος Σάββας – 4073Μελίτος Νικόλαος – 4380  Πλεονεκτήματα της κριτικής σκέψης σε σχέση με την αποστήθιση
09.45-10.00 9 Μαλτεπιώτης Γαβριήλ – 3747 Θεόδωρος Παλάζης – 3866   Επιπτώσεις της σύγχρονης τεχνολογίας (Η/Υ, tablet, smartphones), στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών  
10.15-10.30 11 Καπετανίδου Σταυρούλα – 4254 Ζαφειρόπουλος Βασίλειος – 4343 Τεζαψίδης Πέτρος – 4260   Ο «τέλειος» γονέας: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
10.30-10.45 12 Παπουτσάκη Ελένη – 4130 Φράσκου Ευαγγελία – 4148 Πασχαλίδης Πασχάλης – 2321   Ελλειμματική προσοχή – Υπερκινητικότητα  
10.45-11.00 14 Δερμανοπούλου Αθανασία – 4246 Καλογιαννίδου Ελένη – 4384 Ζορμπάς Νικόλαος – 4263   Γονεϊκή αποξένωση

Παρασκευή 20/12/2019

Ώρα Ομάδα Θέμα
09.30-09.45 16 Παπαδόπουλος  Κωνσταντίνος – 4167 Πατσάρας Νικόλαος – 4054   Αυστηρότητα ή χαλαρότητα στο Σχολείο;
09.45-10.00 17 Μυλωνάς Μάριος – 4341 Οικονόμου Χρήστος – 4230   Εμπειρική μέθοδος της Παιδαγωγικής  
10.15-10.30 20 Τελίδης Χαράλαμπος – 4298 Ρεσίτης Άγγελος – 4237    Σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού διδασκαλίας Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογιών  
10.30-10.45 22 Μποζοβίτης Γεώργιος – 4339 Χούκλης Ιωάννης – 4324 Μενεξές Αλέξανδρος – 4276   Θρησκευτική αγωγή στα Σχολεία
10.45-11.00 23 Μαυροκωστίδης Ηλίας – 4160 Μαραντίδης Μάνος – 3849   Κυκλοφοριακή αγωγή στα Σχολεία

Παρασκευή 10/1/2020

Ώρα Ομάδα Θέμα
09.30-09.45 24 Κωστίδης Θωμάς – 4306 Ντουφούδη Ραφαηλία – 4250 Πάππος Ευστράτιος – 4320   Η τεχνολογία στην μαθησιακή διαδικασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες  
09.45-10.00 25 Ποζουκίδου Μιχαέλα – 3969   O χαλαρός-ελευθεριάζων εκπαιδευτικός
10.15-10.30 26 Μποδιτσόπουλος Αλέξανδρος – 4336 Κλεισιάρης Χρήστος – 4205   Εργασίες και Δραστηριότητες μαθητών ως «Εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης και αξιολόγησης της γνώσης»  
10.30-10.45 27 Παπαχρήστου Θεοδώρα – 4357 Αλμαλιώτης Αναστάσιος – 4067 Βίγκλα Μαρία-Ηλέκτρα – 4275   Εκπαίδευση ανάδοχων και θετών γονέων
10.45-11.00 28 Σπυριδόπουλος Γεώργιος – 4392    Δυσκολίες στην προσέγγιση των μαθηματικών εννοιών από τα παιδιά και τρόποι αντιμετώπισης