Τεχνολογίες Διαδικτύου – Θεωρία (αναβολή)

Η διάλεξη του μαθήματος Τεχνολογίες Διαδικτύου του Ε΄ εξαμήνου δεν θα γίνει την Τετάρτη 4/12 λόγω ασθενείας. Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Ο Διδάσκων.