Τελική εξέταση στο εργαστήριο «Ψηφιακά Κυκλώματα»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τελική εξέταση στο εργαστήριο «Ψηφιακά Κυκλώματα»

Οι φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστηριακό μάθημα «Ψηφιακά Κυκλώματα» καθώς και αυτοί που το έχουν δηλώσει ως παρατηρητές, θα πρέπει να συμμετέχουν στην τελική εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί : Τρίτη 17/12/2019, Τέταρτη 18/12/2019 και Πέμπτη 19/12/2019, τις ώρες που διεξάγεται το εργαστηριακό μάθημα.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει γραπτή δοκιμασία χωρίς τη χρήση σημειώσεων.

Οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε συγκεκριμένα τμήματα θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά.

Οι παρατηρητές θα πρέπει να προσέλθουν σε ένα από τα 6 τμήματα.

Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης θα είναι:

Τρίτη 17/12/2019 (8 π.μ. – 10 π.μ. στο εργαστήριο «Ψηφιακά Κυκλώματα»)

Τέταρτη 18/12/2019 (10 π.μ. – 12 μ.μ. & 12 μ.μ. – 14 μ.μ. στο Αμφιθέατρο Πληροφορικής)

Πέμπτη 19/12/2019 (8π.μ. – 10π.μ. στο εργαστήριο «Ψηφιακά Κυκλώματα»

10π.μ. – 12μ.μ. & 12 μ.μ. – 14μ.μ. στο Αμφιθέατρο Πληροφορικής).

Εξεταστέα ύλη: Εργαστηριακές ασκήσεις από 1η έως και 9η.