Εισαγωγή στην Πληροφορική – Εργαστήριο (Αναβολή)

Το εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στην Πληροφορική του Α΄ εξαμήνου δεν θα γίνει την Τετάρτη 04/12 λόγω ασθενείας. Το μάθημα θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.