Ασφ. & Διαχ. Δικτύων (Τμήμα Ε4-Πέμπτη 15:00-17:00)

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του τμήματος Ε4 (Πέμπτη 15:00-17:00) που παρακουλουθούν το εργαστήριο Ασφάλεια και Διαχείριση Δικτύων, ότι το μάθημα της Πέμπτης 12/12/2019 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο.

Η αναπλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 13/12/2019 στις 13:00-15:00.

Α. Πολίτης