ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΩΝ & ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ (Θ)

Το μάθημα της Πέμπτης 16.00-18.00, 5/12/2019, δεν θα διεξαχθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος