ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 Η τελική εξέταση στο μάθημα Τεχνολογίες Διαδικτύου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08/01/2020 και την  Δευτέρα 13/01/2020 στις αντίστοιχες ώρες εργαστηρίων.

Οι παρατηρητές οφείλουν να δηλώσουν σε ποιο εργαστήριο θέλουν να εξεταστούν.

Η εξέταση των παρατηρητών θα γίνεται την 2η ώρα του κάθε δίωρου εργαστηρίου.

Οι φοιτητές μπορούν να βρουν αρχεία για το κεφάλαιο που αφορά τους δρομολογητές στην παρακάτω διεύθυνση:  
http://eadsa.teicm.gr/routers.rar

Οι διδάσκοντες