Συμμετοχή στο «Hack the Box»

Από τις 16/12/2019 το Tμήμα είναι μέλος στην εκπαιδευτική πλατφόρμα για την ασφάλεια «Hack The Box» στην οποία συμμετέχουν πάνω από 100 πανεπιστήμια παγκοσμίως. Η πλατφόρμα προσφέρει ρεαλιστικά σενάρια, σε εικονικές μηχανές, με προκλήσεις στον έλεγχο διείσδυσης σε πληροφοριακά συστήματα.
Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να ανταγωνιστούν με άλλους φοιτητές παγκοσμίως, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον τον κ. Φιλιππίδη ή τον κ. Χειλά στα πλαίσια του μαθήματος της Ασφάλειας.