Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Εργαστήριο – Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 στις ώρες των εργαστηρίων ώς εξής:

8-9 π.μ. —-> Ε1

9-10 π.μ. —-> Ε4

10-11 π.μ. —-> Ε2

11-12 π.μ. —-> Ε5

12-13 μ.μ. —-> Ε3

13-14 μ.μ. —-> Ε6

Οι παρατηρητές μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε τμήμα, κατά προτίμηση στα πρωινά. Επίσης, κάθε φοιτητής/τρια κατά την προσέλευση του θα παραδίδει την εργασία (project).

Ο Διδάσκων

Ε. Ούτσιος