Τελική Εξέταση στο μάθημα «Εξελικτική Υπολογιστική – Εργαστήριο»

Η Τελική Εξέταση στο μάθημα «Εξελικτική Υπολογιστική – Εργαστήριο», για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020, θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00 – 15:00.
Η τελική εξέταση θα γίνει στο Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης και Πολυμέσων, στο οποίο και συνήθως διεξάγεται το μάθημα.
Η τελική εξέταση είναι υποχρεωτική και θα προσμετρήσει κατά 60% στον τελικό βαθμό του εργαστηριακού μαθήματος, ενώ κατά 40% θα μετρήσει η εξέταση προόδου, που έχει ήδη πραγματοποιηθεί.
Οι παλιοί φοιτητές που χρωστάνε το εργαστήριο θα πρέπει επίσης να εξεταστούν στην τελική εξέταση, και παρακαλούνται να μου αποστείλουν ένα email για το ότι προτίθενται να εξεταστούν, ώστε να καταρτιστεί η κατάσταση των εξεταζόμενων φοιτητών.
Η εξεταστέα ύλη για την τελική εξέταση θα περιλαμβάνει τις Ασκήσεις 1, 2, 3, 4, 5 και 6, (δηλαδή όλη την ύλη του εξαμήνου) των οποίων τα φυλλάδια βρίσκονται στον FTP Server του Τμήματος.
Η εξέταση θα γίνει χωρίς σημειώσεις και χωρίς οποιοδήποτε άλλο βοήθημα εκτός του εργαστηριακού Η/Υ και του C++ Builder.

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής
Σπύρος Καζαρλής