Εξέταση στο εργαστήριο του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας»

Η εξέταση του εργαστηρίου Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 για όσους το έχουν παρακολουθήσει σε προηγούμενο εξάμηνο θα γίνει την Παρασκευή 10/1/2020 στις 14:00-14:30 στο εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας.

Η εξέταση θα γίνει στο MATLAB και οι φοιτητές θα καταγράφουν τις απαντήσεις τους (εντολές) στο φύλλο εξέτασης που θα τους μοιραστεί. Δεν επιτρέπεται η χρήση βοηθημάτων, έντυπων ή ηλεκτρονικών.

Η ύλη της εξέτασης είναι ό,τι διδάχθηκε κατά το χειμερινό εξάμηνο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους στα πλαίσια του εργαστηρίου.

Σχετικές σημειώσεις υπάρχουν στον σύνδεσμο:

http://teachers.cm.ihu.gr/nikolaid/dip_lab.pdf

Ο εισηγητής

Αθανάσιος Νικολαΐδης