Προγραμματισμός Ι – Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Οι φοιτητές με έτος εισαγωγής 2019 (Πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών) θα εξεταστούν στο μάθημα στις ημέρες και ώρες στις οποίες παρακολουθούσαν το εργαστηριακό μέρος όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Τμήματα Πέμπτης
9/1/2020 Ώρα προσέλευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης
Τμήματα Παρασκευής
10/1/2020 Ώρα προσέλευσης σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης

Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η επαρκής παρακολούθηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος

Οι φοιτητές παρελθόντων ετών (Πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ) θα εξεταστούν στο μάθημα (εργαστηριακό μέρος) στις ημέρες και ώρες στις οποίες διεξαγόταν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος, δηλαδή, Πέμπτη 9/1/2020, 8:00-14:00 και Παρασκευή 10/1/2020, 8:00-14:00. Η βαθμολογία του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος θα είναι o βαθμός της εξέτασης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση οι φοιτητές μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο είτε του κ. Βαρσάμη είτε του κ. Ζιώγα ή να αποστείλουν e-mail (dvarsam@teicm.gr , ziogasi@teicm.gr ).

Οι διδάσκοντες

Δημήτριος Βαρσάμης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιορδάνης Ζιώγας
ΕΔΙΠ