Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – Εργαστήριο: Τελική Εξέταση

Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο – Εργαστήριο: Τελική Εξέταση
Η τελική εξέταση του Εργαστηρίου Προγραμματιστικών Εφαρμογών στο Διαδίκτυο για τους φοιτητές/τριες με υποχρεωτική παρακολούθηση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 9/1/2020 και Παρασκευή 10/1/2020, στις ημέρες και ώρες των εργαστηριακών τμημάτων στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές/τριες.
Οι φοιτητές/τριες χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση (παλιοί/ες φοιτητές/τριες που χρωστάνε το εργαστήριο λόγω βαθμού ή λόγω απουσιών) θα εξεταστούν την Παρασκευή 10/1/2020 και ώρα 20:00-21:00.
Η εξέταση διαρκεί 50 λεπτά. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να προσέλθουν στην πρώτη εργαστηριακή ώρα εάν το επίθετό τους βρίσκεται στο πρώτο μισό της κατάστασης παρουσιών, ή στην δεύτερη εργαστηριακή ώρα εάν το επίθετό τους βρίσκεται στο δεύτερο μισό της κατάστασης παρουσιών.
Η ύλη εξέτασης είναι από τα εραστηριακά μαθήματα 5 έως 10.
Υπενθυμίζεται ότι οι εργαστηριακές σημειώσεις βρίσκονται online στους συνδέσμους:
http://informatics.teicm.gr/msc/internet/lab1.pdfέωςhttp://informatics.teicm.gr/msc/internet/lab10.pdf
Ο διδάσκων

Δρ. Α. Γεωργιάδης