Βάσεις Δεδομένων (Εργαστήριο)-Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση του Εργαστηρίου Βάσεις Δεδομένων για τους φοιτητές/τριες με υποχρεωτική παρακολούθηση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8/1/2020 και Δευτέρα 13/1/2020, στις ημέρες και ώρες των εργαστηριακών τμημάτων στις οποίες είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές/τριες.
Οι παρατηρητές που δεν παρακολουθούσαν το εργαστήριο στο χειμερινό εξάμηνο του 2019-2020, θα εξεταστούν την Τετάρτη 8/1/2020 και ώρα 8:30-9:30 πμ.
Επιπλέον για τους παρατηρητές ισχύει η εξέταση project το οποίο θα παραδοθεί και θα εξεταστεί την Τετάρτη 15/1/2020 και ώρες 9:00-13:00

Οι διδάσκοντες

Δρ. Α. Τσιμπίρης
Α. Κουρέας
Α. Χανούμη