Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών – Εργαστήριο: Τελική Εξέταση

Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών – Εργαστήριο: Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση του Εργαστηρίου Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών θα διεξαχθεί την Τετάρτη 8/1/2020 στις 10:00-12:00 στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος.

Οι διδάσκοντες

Καθ. Α. Παπατσώρης

Δρ. Α. Γεωργιάδης

Δ. Μάνος