Αποτελέσματα τελικής εξέτασης και τελική βαθμολογία στο Εργαστηριακό Μάθημα » Ψηφιακά Κυκλώματα» για τους φοιτητές των τμημάτων υποχρεωτικής παρακολούθησης.

Αποτελέσματα τελικής εξέτασης και τελική βαθμολογία στο Εργαστηριακό Μάθημα  » Ψηφιακά Κυκλώματα» για τους φοιτητές των τμημάτων υποχρεωτικής παρακολούθησης.

Τμήμα Τρίτης 8-10                                 Τμήμα  Τετάρτης 10-12

Τελική εξέταση Τελική βαθμολογία
Α.Μ. 17-Δεκ
4077 4 2,9
3920    
4632    
4140    
4596 2 5
4722 1 1,3
4735    
4591 0,1 0,1
4665 6 6,8
4720 0,1 1,8
4714 1 1
4618 0,1 3
4648 3 5,7
4411 0,1 1,3
4728 3 5
4441 3 1,6
4724 1 3,3
4658   0,8
4585 0,1 1,3
4578 4,5 6,7
4680 0,1 1
4631 3 6,7
4531 0,1 0,6
4403 1 1,4
4170 7 9
Τελική εξέταση Τελική βαθμολογία
Α.Μ.
4697 1 1,9
4652 4,5 5
4577 0,1 2,3
4593 3 1,6
4509    
4608 1 5
4726 4 2,1
4435 2 1,5
4688 0,1 0,9
4583    
4418    
4672 4 2,9
4615 1 1,8
4687 0,1 2,6
4620 0,1 1,4
4597 1 1,8
4255 4 5,2
4604   1,7
4586 0,5 2,8
4605   0,6
4669 3 1,6
4635 0,1 0,1
4628    
4581 4 5
4280 6 8,3
4237 5,5 7,9
4554 2 1,1

  Τμήμα  Τετάρτης 12-14                                                          Τμήμα Πέμπτης 8-10

Τελική εξέταση Τελική βαθμολογία
Α.Μ.
4708 10 10
4601 10 10
4696 1 2
4102 7 7,3
4575    
4653 0,1
4364 0,1 0,1
4592 6,5 6,3
4638 2,5 6,3
4590 0,1 0,1
4580 0,9
4361 4 2,1
4602 10 5,9
4667 4 4,2
4654 0,5
3870    
4606 4 5,5
4598 7 6,8
4699 4 4,3
4613 7,2 6,6
4660 4 5
4117 7 8,5
4509    
Τελική εξέταση Τελική βαθμολογία
Α.Μ.
4551 5 6,5
4693   0,9
4636 0,1 5
4365  
4517 1,5 6
4627 0,5
4148 0,9
4689 1 0,6
4545    
4610 1 0,5
4243    
4691   0,3
4679 2 1,9
4717 1,4
4706 2 5
4702 0,1 0,6
4319    
4738 4 5
4379    
4650 9,5 6,8
4557    
4584 0,6

Τμήμα Πέμπτης 10-12                                             Τμήμα Πέμπτης 12-14

Τελική εξέταση Τελική βαθμολογία
Α.Μ.
4607 4 6,3
4641 6 5
4674    
4686 0,1 0,1
4637 2 1,1
4707 0,1 0,1
4571 2 2,4
4554    
4159 4 5
4694 4 2,9
4582 0,1 0,1
4603 2 2
4685 2 5
4671 0,1 2,3
4731 1 1,5
3849    
4666 4 2,9
4698 7,6 8,3
4600 8 7,5
4701    
4704    
4625 1 0,6
4733 0,1 5
4575   0,1
4147 10 10
4507 4 2,9
Τελική εξέταση Τελική βαθμολογία
Α.Μ.
4733    
4609 0,1 1,4
4073    
4677 0,1 0,9
4626 1,5 0,8
4623 2 1,5
4715 5 5
4622 3,5 2,6
4170    
4573 4,5 5,25
4341 0,1 0,9
4634 3,5 1,8
4619 3,5 2,6
4493    
4595 0,1 0,1
4710 0,9
4612 2,8 2,3
4668 0,9
4135    
4587 4 5
4645 0,1 1,1
4616 0,1 1,1
4674    
4701 0,1 0,9