Αποτελέσματα Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο Μάθημα Λογική Σχεδίαση Α΄εξάμηνο

Καλούνται οι φοιτητές του Α΄εξαμήνου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Tηλεπικοινωνιών, να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της Ενδιάμεσης Αξιολόγησης στο μάθημα Λογική Σχεδίαση. Σημειώνεται ότι η ενημέρωση γίνεται μέσω των αριθμών μητρώου. Φοιτητές που δεν αναγνωρίζουν τον ΑΕΜ να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα.

Βαθμολόγιο: http://ict.ihu.gr/wp-content/uploads/2020/01/Ενδιάμεση_αξιολόγηση_2019_Ανακ.pdf

Ο διδάσκων

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής

ikalom@ihu.gr