Εξετάσεις στο Εργαστήριο «Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου»

Καλούνται οι φοιτητές που παρακολούθησαν το Εργαστήριο του μαθήματος «Προγραμματισμός Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου» να προσέλθουν σε προφορική εξέταση την Τρίτη 14/1/2020 κατά την ώρα του εργαστηρίου (13:00-15:00). Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν ανά χείρας εκτυπωμένες τις εργασίες τις οποίες έχουν εκπονήσει κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τις οποίες έχουν υποβάλει για βαθμολόγηση στον διδάσκοντα.

Ο διδάσκων

Ιωάννης Καλόμοιρος, Καθηγητής