ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ε)-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020, ώρα 16.00-18.00, στην αίθουσα Τεχνολογίας Λογισμικού (ΣΠ 017), όπου και διδασκόταν τα προηγούμενα χρόνια, στο γνωστό λογισμικό Simulink.  Η ύλη παραμένει αυτή του ακαδημαϊκού έτους  2018-2019 και περιλαμβάνει, κατά τα γνωστά, επίλυση διαφορικών εξισώσεων/εξισώσεων διαφορών και συστημάτων τους. Συμπληρωματικά, συναρτήσεις μεταφοράς, κατασκευή τροχιών και γραφικών παραστάσεων και εφαρμογές στην τεχνολογία, όπως π.χ. διαμόρφωση στις τηλεπικοινωνίες.

Καλούνται ΟΛΟΙ οι εγγεγραμμένοι να συμμετάσχουν, διότι δεν είναι βέβαιο ότι το μάθημα θα συνεχίσει να εξετάζεται στο μέλλον με την παρούσα μορφή.

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου

Καθηγητής