ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ-ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, ώρα 14.00-16.00, στην ΣΤΕΦ (301-302-106). Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη εξέταση αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ τους φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου, δηλαδή όσους έχουν εγγραφεί το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι οποίοι και θα εξεταστούν στη νέα μορφή του μαθήματος των 3 ωρών. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ, οι οποίοι θα εξεταστούν χωριστά στην παλιά μορφή του μαθήματος των 6 ωρών.  

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ:

• Σύνολο μιγαδικών αριθμών, μιγαδικό επίπεδο, γεωμετρική αναπαράσταση μιγαδικού, συζυγής μιγαδικός, μέτρο, φάση

• Καρτεσιανή και πολική  μορφή μιγαδικού και μετασχηματισμοί αυτών

• Ταυτότητα Euler

• Στοιχειώδεις πράξεις μιγαδικών (προσθαφαίρεση, πολ/σμός, διαίρεση) και γεωμετρική ερμηνεία αυτών

• Ρίζες μιγαδικών αριθμών

  • Γεωμετρικοί τόποι

……………………………………………………………………………………………………….

• Σύνολο πινάκων, ορισμοί στοιχειωδών πράξεων πινάκων, ιδιότητες

• Ορίζουσα πίνακα, αντίστροφος και ανάστροφος πίνακας, μοναδιαίος πίνακας, ειδικές μορφές πινάκων

• Επίλυση γραμμικού συστήματος εξισώσεων, αδύνατα συστήματα, αόριστα συστήματα, παραμετρικότητα λύσεων

• Μέθοδος Cramer, απαλοιφή κατά Gauss

• Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα. Διαγωνιοποίηση και συναρτήσεις πινάκων, τετραγωνικές μορφές, εφαρμογές στην αναλυτική γεωμετρία

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ πάσης μορφής σημειώσεις και βιβλία, φορητοί υπολογιστές (laptop) και κινητά τηλέφωνα. Επιτρέπονται αριθμομηχανές χειρός. Σε περίπτωση αντιγραφής/συνεργασίας εφαρμόζεται ο κανονισμός (μηδενισμός και αποκλεισμός από τις εξετάσεις της επόμενης περιόδου)

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου

Καθηγητής