ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι – ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ, 14.1.2020

Κατόπιν επιθυμίας πολλών φοιτητών θα πραγματοποιηθεί έκτακτη διάλεξη την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020, ώρα 12.00-15.00 στο αμφιθέατρο του τμήματος. Η διάλεξη θα περιλαμβάνει ανακεφαλαίωση της εξεταστέας ύλης και επίλυση παλιών θεμάτων εξετάσεων.

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου

Καθηγητής