Τελική Αξιολόγηση στο Εργαστήριο «Εισαγωγή στη Πληροφορική»

Τελική Αξιολόγηση στο Εργαστήριο «Εισαγωγή στη Πληροφορική»

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η τελική εξέταση στο εργαστήριο «Εισαγωγή στη Πληροφορική», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του εργαστηρίου (ΣΠ 023). 
Λόγω του αυξημένου αριθμού των φοιτητών, η εξέταση θα διεξαχθεί ως εξής: 19.15 – 20.00  :  Οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α-Κ.
20.15 – 21.00  :  Οι φοιτητές των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Λ-Ω.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με το l.protopappas@aua.gr

Πρωτόπαππας Σ. Λουκάς