ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Θ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 -ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Αναλυτικά (μαθηματικά) μοντέλα. Αναλυτική επίλυση βασικών διαφορικών εξισώσεων
 • Μοντέλα ιστού
 • Σύστημα ανάρτησης ελατηρίου-κυκλώματα RLC
 • Προσομοίωση δραστηριοτήτων
 • Δίκτυα Petri
 • Γεννήτριες τυχαίων αριθμών
 • Έλεγχος τυχαιότητας
 • Παραγωγή τυχαίων δειγμάτων
 • Μέθοδος Monte Carlo
 • Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων: μέθοδοι Euler, Runge-Kutta
 • Χώρος φάσης, τροχιές, συμπεριφορά λύσης
 • Μοντέλα Volterra, επιδημίας και εκκρεμούς

Στην εξέταση επιτρέπονται πάσης μορφής σημειώσεις και βιβλία, όπως και αριθμομηχανές χειρός. Απαγορεύονται φορητοί υπολογιστές (laptop) και κινητά τηλέφωνα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να επιδείξουν την ωριμότητα που αρμόζει στην ηλικία τους, σε αναγνώριση της οποίας παραχωρείται η δυνατότητα χρήσης ανοιχτών σημειώσεων, και συνεπώς να εργαστούν βασιζόμενοι αποκλειστικά στις προσωπικές τους δυνατότητες. Σε περίπτωση αντιγραφής/συνεργασίας εφαρμόζεται ο κανονισμός (μηδενισμός και αποκλεισμός από τις εξετάσεις της επόμενης περιόδου)

O ΔΙΔΑΣΚΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ