Ύλη μαθήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (Α’ εξαμήνου)

Δείτε εδώ την ύλη του μαθήματος Διοίκηση Επιχειρήσεων (http://ict.ihu.gr/wp-content/uploads/2020/01/ΔοικησηΕπιχειρ-Ύλη-Ιανουάριος-2019-20-ΤΕΙ.pdf)