Εξέταση μαθήματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Α΄ εξαμήνου, πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ

Προσοχή! Έχει γίνει μια μικρή αλλαγή στην εξέταση του μαθήματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων» του Α΄ εξαμήνου (πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ).

Η εξέτασή του θα γίνει την Πέμπτη 6/2, στις 11:15 – 13:15 (και όχι στις 16:00 όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί).

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να πάνε στον τρίτο όροφο των αιθουσών διδασκαλίας της ΣΔΟ και θα πρέπει να δηλώσουν στον κο Γιοβάνη (υπεύθυνο του μαθήματος) ότι προέρχονται από το Τμήμα μας, ώστε να υπάρξει ειδική μέριμνα για τον ακριβή χώρο εξέτασης και τα θέματα.