Επίδειξη γραπτών εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 στα μαθήματα του κ. Βαρσάμη

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να δουν το γραπτό τους της εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 στα μαθήματα:

1) Προγραμματισμός Ι

2) Προγραμματισμός Ι (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)

3) Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Βαρσάμη την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00-11:00.