Οπτικός Προγραμματισμός (Θεωρία- Εργαστήριο) – Επίδειξη γραπτών

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να δουν το γραπτό τους της εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020 στα μαθήματα:

1) Οπτικός προγραμματισμός Θεωρία

2) Οπτικός προγραμματισμός Εργαστήριο

μπορούν να προσέλθουν στο γραφείο του κ. Λάντζου την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00-12:00.

Ο Διδάσκων

Δρ. Θεόδωρος Λάντζος