ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΔΙΠΑΕ & ΤΕΙ)

Τα αποτελέσματα, οι λύσεις των θεμάτων και μια σημαντική ανακοίνωση έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων (έξω από το γραφείο «ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ» των κκ. Λάντζου και Ζιώγα), στο ισόγειο του κτηρίου Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.

Ο διδάσκων

Χρήστος Αναστασίου
Καθηγητής