ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι»

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

Παρακαλούνται οι σπουδαστές που θα δηλώσουν και θα παρακολουθήσουν το εργαστηριακό μάθημα «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι» του 4ου εξαμήνου, να προσέλθουν

στο εργαστήριο Επικοινωνιών (ΣΠ 119), τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρες 11:00 – 13:00, για να παραλάβουν τις εργαστηριακές σημειώσεις – εργασίες και να ενημερωθούν για τον τρόπο εκτέλεσης και λειτουργίας του εργαστηρίου.

Ο διδάσκων

Δ. Μάνος, Ε.ΔΙ.Π, M.Sc.