Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι το μάθημα «Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας» του Ζ’ εξαμήνου θα διδαχθεί (όπως είχε ανακοινωθεί) κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί.