Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων-1η διάλεξη

Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, που θα παρακολουθήσουν το μάθημα επιλογής Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων, του 6ου εξαμήνου του προγράμματος ΤΕΙ, παρακαλούνται να λάβουν υπόψη τους την εξής προσωρινή αλλαγή στο πρόγραμμα: η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα γίνει την Τρίτη 18-2-2020, ώρα 13:00, στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων (όχι τη Δευτέρα στις 16:00, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα).

Ο διδάσκων