ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΕΙΚΟΝΑΣ (θεωρία)

Η διάλεξη του μαθήματος Ψηφιακή επεξεργασία εικονας 10.00 – 13.00 δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 17/2 λόγω ασθενείας του διδάσκοντα.

Ο ΔΙδάσκων

Χ. Στρουθόπουλος