Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος – πρόγραμμα εργαστηρίων

Λόγου του μεγάλου αριθμού φοιτητών που δήλωσαν το μάθημα «Αυτόματος και Ευφυής Έλεγχος», θα γίνουν 4 εργαστηριακά τμήματα. Κάθε τμήμα θα κάνει ένα δίωρο ανά δύο εβδομάδες, όπως φαίνεται στο παρακάτω πρόγραμμα