Λειτουργικά Συστήματα Ι – Εξαμηνιαίο πρόγραμμα εργαστηρίων

Ανακοινώνεται στους σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν το εργαστήριο του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα Ι, στο τρέχον Εαρινό Εξάμηνο, ότι το εξαμηνιαίο πρόγραμμα διαμορφώνεται όπως φαίνεται στα συνημμένα αρχεία.

Οι σπουδαστές που δεν είναι υποχρεωμένοι σε παρακολούθηση του εργαστηρίου (Παρατηρητές) μπορούν να προσέρχονται μόνο σε κάποιο από τα Πανεπιστημιακά τμήματα του εργαστηρίου και σε συνεννόηση με το διδάσκοντα. Οι ακριβείς ημερομηνίες Εξέτασης Προόδου και Τελικής Εξέτασης για τους Παρατηρηρές, καθώς και τα τμήματα εξέτασης, θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με νέα ανακοίνωση.

Εκ του εργαστηρίου.