Αρχιτεκτονική Η/Υ – Εργαστήριο, παρακολούθηση από παρατηρητές

Όσοι παρατηρητές (παλιοί φοιτητές που έχουν κοπεί από βαθμό) επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο θα πρέπει να προσέλθουν στα παρακάτω τμήματα (με προτίμηση σε αυτά της Δευτέρας):

  • Δευτέρα 08:00 – 10:00
  • Δευτέρα 10:00 – 12:00
  • Πέμπτη 19:00 – 21:00

Δεν θα γίνουν δεκτοί παρατηρητές στα τμήματα της Τετάρτης 12:00 – 14:00 και 14:00-16:00 λόγω υπεραριθμίας φοιτητών.

Σπύρος Καζαρλής, Καθηγητής