Εργαστηρία Αρχιτεκτονικής Η/Υ την Πέμπτη 5/3.

ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ,ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ, ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΝ κ. ΜΑΝΤΖΟΥ ΘΩΜΑ, ΘΑ ΑΝΑΒΛΗΘΟΥΝ ΑΥΡΙΟ  5/3/2020 ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΑΠΑΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ ΚΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΥΝΝΕΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΜΑΝΤΖΟΥ ΘΩΜΑΣ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΣ