Γραμμικός Προγραμματισμός & Βελτιστοποίηση – Αναβολή μαθήματος

Η διάλεξη του μαθήματος «Γραμμικός Προγραμματισμός & Βελτιστοποίηση» (Θεωρία και Εργαστήριο) της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2020 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω κωλύματος του διδάσκοντα. Θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές. 

Ο Διδάσκων
Δημήτριος Βαρσάμης