Ασύγχρονη Εκπαίδευση για το μάθημα «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι (Θ)»

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 4ου εξαμήνου ότι:
1. Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι (Θ) βρίσκεται στην σελίδα https://elearning.cm.ihu.gr/course/view.php?id=16

Ο Διδάσκων
Δρ. Δ. Ευσταθίου