Εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τα μαθήματα «ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)» και «ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ)»


Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου ότι:

  1. Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος «ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (Θ)» βρίσκεται στην σελ. http://anamorfosi.teicm.gr/ekp_yliko/index.html και στην σελ. https://elearning.cm.ihu.gr/
  2. Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος «ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Θ) βρίσκεται στην σελ. https://elearning.cm.ihu.gr/

Ο Διδάσκων

Δρ. Σ. Τσίτσος