Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για τα εργαστήρια της Τετάρτης «Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων»

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 1 Απριλίου, ξεκινά η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία-εκπαίδευση για το εργαστήριο του μαθήματος «Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων» (Τμήματα Τετάρτης).

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν το εργαστήριο  Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων να συνδεθούν στην πλατφόρμα e-learning του Τμήματος (https://elearning.cm.ihu.gr/)  με τον ακαδημαϊκό λογαριασμό τους και να επιλέξουν το μάθημα Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων. Στο ηλεκτρονικό αυτό μάθημα έχουν αναρτηθεί όλες οι οδηγίες σύνδεσης για τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα.

Τα μαθήματα θα γίνονται εβδομαδιαία τις ώρες και μέρες που γίνονταν κανονικά, πριν τα έκτακτα μέτρα για τον COVID-19, δηλαδή:

Τετάρτη 12.00 -14.00 & 14.00 – 16.00

Ο Διδάσκων

Δρ. Θεόδωρος Λάντζος