Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση για τα εργαστήρια της Πέμπτης «Μεθοδολογία Προγραμματισμού»

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 2 Απριλίου, ξεκινά η εξ’ αποστάσεως διδασκαλία-εκπαίδευση για τα εργαστήρια του μαθήματος «Μεθοδολογία Προγραμματισμού» (Τμήματα Πέμπτης).

Παρακαλούνται οι φοιτητές που δήλωσαν το εργαστήριο  Μεθοδολογία Προγραμματισμού  να συνδεθούν στην πλατφόρμα e-learning του Τμήματος (https://elearning.cm.ihu.gr/)  με τον ακαδημαϊκό λογαριασμό τους και να επιλέξουν το μάθημα Μεθοδολογία Προγραμματισμού. Στο ηλεκτρονικό αυτό μάθημα έχουν αναρτηθεί όλες οι οδηγίες σύνδεσης για τα εξ’ αποστάσεως μαθήματα.

Τα μαθήματα θα γίνονται εβδομαδιαία τις ώρες και μέρες που γίνονταν κανονικά, πριν τα έκτακτα μέτρα για τον COVID-19, δηλαδή:

Πέμπτη 8-10

Πέμπτη 10-12

Πέμπτη 12-14.00  

Ο Διδάσκων

Δρ. Θεόδωρος Λάντζος