Εργαστήριο Δίκτυα Η/Υ, τετάρτη 15-04-2020

Το εργαστήριο Δίκτυα Η/Υ της τετάρτης 15-04-2020, 10.00 – 12.00 & 12.00 – 14.00 δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά.

καλή Ανάσταση σε όλους

Ηλίας Πανταζής