Αναπλήρωση Εργαστηρίων Ειδικά Θέματα Βάσεων Δεδομένων 15/4/2020

Τα εργαστήρια ειδικά θέματα βάσεων δεδομένων Τμήματα Τετάρτης θα πραγματοποιηθούν με τηλεδιάσκεψη κανονικά την Τετάρτη 15/4/2020 απο 12μμ έως 4μμ.

Ο Διδάσκων

Δρ. Θεόδωρος Λάντζος