Χρονοδιάγραμμα Ανάθεσης Πτυχιακών Εργασιών Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020.

ΔΙΠΑΕ

 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής,
Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2019-2020

 

23/4/202029/4/2020

Υποβολή θεμάτων από
το προσωπικό (μέλη ΔΕΠ και συνεργάτες) του Τομέα.

Η υποβολή θεμάτων θα
πραγματοποιηθεί μέσα
από την εφαρμογή ethesis.

1/5/20208/5/2020

Η δημοσιοποίηση των
θεμάτων
θα πραγματοποιηθεί μέσα από την
εφαρμογή ethesis
.

Υποβολή αιτήσεων από
τους φοιτητές για ανάληψη πτυχιακής (κάθε φοιτητής αιτείται στον επιβλέποντα
του εκάστοτε θέματος, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των αιτήσεων).

Η υποβολή αιτήσεων θα
πραγματοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή ethesis.

9/5/202010/5/2020

Αξιολόγηση αιτήσεων
και επιλογή φοιτητών μέσω της εφαρμογής ethesis από προς επιβλέποντες.

Από 11/5/2020

Αποστολή επιλογών
των επιβλεπόντων στους φοιτητές. Αποδοχή ανάθεσης θεμάτων από τους φοιτητές
και επίσημη ανάληψη αυτών με την υπογραφή του σχετικού εντύπου.

Οι φοιτητές θα
ενημερώνονται από την εφαρμογή ethesis
για την διαδικασία επιλογής ή όχι από τους επιβλέποντες.

Από 20/5/2020

Δεύτερη φάση
αναθέσεων

 

Το link της εφαρμογής ethesis βρίσκεται στη αρχική ιστοσελίδα
του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (http://ethesis.cm.ihu.gr)

Παρακαλούνται οι
φοιτητές να ενημερώσουν την εφαρμογή με τα ορθά στοιχεία επικοινωνίας τους.

Ο Διευθυντής του
Τομέα Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων

 

Δημήτριος Βαρσάμης

Αναπληρωτής Καθηγητής