Κανονισμός εξετάσεων Τμήματος

Σήμερα 29-4-2020, καταρτίστηκε, εγκρίθηκε και τέθηκε σε ισχύ από την Συνέλευση του Τμήματος [Πρακτικό 7/29-4-2020 (Θέμα 2)], ο παρών Κανονισμός Εξετάσεων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών.