ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (Ε)

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου ότι τα εργαστηριακά μαθήματα θα επανεκκινήσουν στις 25/5/2020. Θα διεξάγονται 2 εργαστηριακές ασκήσεις κάθε φορά, στον χώρο του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00-18.00 , ώστε να καλυφθούν οι εργαστηριακές ασκήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν.

Ο Διδάσκων

Σ. Τσίτσος