ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΨΕΕ

Την Παρασκευή 8 Μαΐου θα διεξαχθούν 2 εργαστηριακά μαθήματα ΨΕΕ.

Το πρώτο 10-12 πμ (αναπλήρωση παλαιού) και το δεύτερο 12-14. 

Ο διδάσκων

Χ.Στρουθόπουλος